konta.tv

Regulamin


 • §1

  Podmiotem świadczącym usługi jest Firma wpisana do CEIDG Paweł Kijowski NIP: 6783059827 REGON: 363644549 Adres ul. Sołtysowska, nr 10H, lok. 52, Kraków 31-589. wszystkie pytania związane z działaniem serwisu prosze kierować przez formularz kontaktowy.

   1. Regulamin określa zasady świadczenia usług informatycznych polegających na rejestracji w imieniu kupującego w wybranym serwisie internetowym.


   • §2

   1. Za pośrednictwem witryny kupujący zamawia wybraną usługę wymaga to akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
   2. Usługodawca obsługuję tylko i wyłącznie klientów z Polski, zamówienie usługi możliwe jest na prawidłowo skonfigurowanym systemie operacyjnym oraz przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej.


   • §3

   1. Aby zamówić usługę, należy wypełnić wskazany na stronie formularz.
   2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji i kliknięcie znaku „KUP TERAZ”. Po potwierdzeniu wyboru i podaniu adresu email, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności.
   3. Zamówiona usługa przesyłana jest na wskazany w formularzu zamówienia adres email do 15 minut od zaksiegowania wplaty (jeżeli nie dotarło sprawdź spam oraz inne zakładki)
   4. Po zaksięgowaniu wpłaty usługa w trybie natychmiastowym zostaje zrealizowana.


   • §4

   1. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy dostarczane mu są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta po kliknięciu "kup teraz" oraz opłaceniu zleconej usługi która została wykonana oraz dostarczona do zleceniodawcy.


   • §5

   1. W przypadku, gdy okaże się, że usługa wykonana jest niezgodnie z zamówieniem, Usługodawca zobowiązany jest do skorygowania usługi by była ona zgodna z zamówieniem.
   2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni, na zgłoszenia odpisujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w imieniu zamawiającego usługa zostaje wykonana tak by była zgodna z zamówieniem.
   3. W sytuacji w której usługa nie może zostać zrealizowana, Usługodawca informuje o tym Zamawiającego mailem


   • §6


   1. Informacje o przetwarzaniu danych. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie w zakładce "kontakt".
   2. Dane mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody)
   3. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
   4. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
   5. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
   6. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


   • §7


    POLITYKA PRYWATNOŚCI

    Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sklep, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne, z wyjątkiem:

    Zawierania umów niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego.

    Obowiązków ustawowych – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

    Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

    Przetwarzane zgodnie z prawem;

    Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;


   • §8


    Zakres usług – Informacje. Usługodawca prowadzi realizację usług informatycznych świadczonych drogą elektroniczną

    polegających na:

   1. -Rejestracji w imieniu kupującego we wskazanym serwisie wraz z aktywacja wybranego pakietu, który liczy się od momentu zrealizowania zamówienia.
   2. -Usługodawca nie pobiera żadnych opłat za dostęp i korzystanie z serwisów. Korzystając z usług akceptujesz regulamin i politykę prywatności serwisu którego dotyczy usługa.
   3. -Znaki towarowe, nazwy, zdjęcia są własnością odpowiednich firm i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych jako cytat
   4. -Każdego z zakupionych kont można używać tylko na swoim urzadzeniu nie mozna go dzielić / współdzielić. Zmiana danych logowania w tym hasła powoduje natychmiastowe zablokowanie konta bez możliwości jego odzyskania.